Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation

Denna rapport sammanfattar den internationella forskning som finns om tillgänglig turism för personer med funktionsvariationer och är ett delresultat från forskningsprojektet ”Tillgänglig och inkluderande naturturism”.

Vandringsled med spång

Sidan uppdaterades 2021-03-23