Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation

Denna rapport sammanfattar den internationella forskning som finns om tillgänglig turism för personer med funktionsvariationer och är ett delresultat från forskningsprojektet ”Tillgänglig och inkluderande naturturism”.

Vandringsled med spång

Rapporten Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation: A Review of Major Research Themes and a Glance at Best Practice är författad av Kristin Godtman Kling och Dimitri Ioannides. Litteraturstudien ger en holistisk bild av kunskapsläget kring tillgänglig naturturism, med ett särskilt fokus på naturbaserad turism.

Resultaten visar bland annat på nio huvudteman inom forskningsämnet tillgänglig turism baserat på 342 publikationer som identifierats genom en sökning i den vetenskapliga databasen Scopus:

-          anställdas attityder gentemot personer med funktionsnedsättningar

-          tillgänglighet på turismwebbplatser och informationssystem för turism

-          tillgängliga transporter, boende och turistattraktioner

-          tekniska lösningar

-          erfarenheter, motivationer och begränsningar/hinder för personer med funktionsnedsättningar i turistiska miljöer

-          turism för familjer och vårdgivare av personer med funktionsnedsättning

-          turism och fritidsaktiviteter för äldre

-          den tillgängliga turistmarknaden samt naturbaserad turism och friluftsliv

Projektet ”Tillgänglig och inkluderande naturmiljöer” finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och medfinansieras av Östersunds kommun och Mittuniversitetet.

Här kan du läsa den fullständiga rapporten

Kontakt

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851