Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun

Syftet med denna rapport är att ge en bättre förståelse för de faktorer som möjliggör och hindrar utveckling av tillgängliga naturmiljöer, med fokus på äldre vuxna och personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt hur detta kan utvecklas i Östersunds kommun.

Två personer promenerar på en bred skogsstig, man ser deras ryggtavlor
Foto: Rosemarie Ankre

Sidan uppdaterades 2022-05-04