Tourism revisited – The influence of digitalisation on tourism concepts

Denna rapport ämnar vara en del av debatten kring vad digitalisering innebär för turism som näring och som system. Den belyser vad digitalisering betyder för turismen när den ger oss nya möjligheter och gör att vi på ett grundläggande sätt beter oss på nya sätt.

Metabild: Person tar en bild på ett Pariserhjul med mobilen och ser motivet både i mobilen och i verkligheten
Foto: Unsplash

Rapporten Tourism revisited – The influence of digitalisation on tourism concepts är författad av Malin Zillinger.

Rapporten går bortom de röster som konstaterar att turister nu söker information på nya sätt, eller att sociala medier påverkar turistens beslutsfattande. Snarare belyser rapporten vad det betyder för turismen som en självklar del av vårt samhälle när digitaliseringen ger oss nya möjligheter och gör att vi på ett grundläggande sätt beter oss på nya sätt.  

Malin Zillinger konstaterar att vi inte längre bör se turism som något som sker bortanför, eller utanför, vår vardag. Fritid och turism är tydligt sammanvävda och vi bör hitta nya ord och nya tankesätt för att kunna uttrycka detta på ett bra sätt.

Jag konstaterar också att smarta telefoner gör mer än att de möjliggör för oss att vara uppkopplade under i princip hela resan. I förlängningen innebär detta att hela vårt turistbeteende förändras, att planeringsfasen inte längre främst ligger innan semestern och att motsatsen mellan planering och spontanitet egentligen inte är en motsats; snarare handlar det om olika grader av planering. På så sätt ställer jag många av de sanningar som vi hittills har utgått från på ända.

Rapporten har tagits fram efter många samtal med besöksnäringen och andra forskare, både i Sverige och utomlands. Här ingår också den vetenskapliga debatten som sker i olika turismjournaler just nu.

Läs den fullständiga rapporten här!