Upplevelser och effekter av evenemang i fjällen

Denna rapport presenterar resultat från en studie av Fjällräven Classic Sweden med syftet att generera kunskap om deltagarbaserade friluftsevenemang i fjällmiljö.

Fjällräven Classic Sweden

Vilka är deltagarna i Fjällräven Classic Sweden? Varför deltar de? Och vad har de för upplevelser kring evenemanget? Det svarar forskarna Daniel Wolf-Watz och Thomas Beery på efter en deltagande observation 2017, samt en efterföljande enkätstudie som besvarades av 2 664 personer som deltagit i evenemanget under perioden 2005-2017.

Resultaten visar bland annat att deltagandet bidrar till att många, som kanske upplever fjällen för första gången, vill återvända till både området Nikkaluokta - Abisko och fjällmiljön i stort. Fjällräven Classic Sweden fungerar alltså som en introduktion till de svenska fjällen för att stort antal människor.

Läs den fullständiga rapporten här (PDF)