Utmaningar och möjligheter för spridning av elbilar

Vilka möjligheter finns det att främja spridningen av elbilar och laddinfrastruktur? I denna rapport har Kristina Zampoukos tillsammans med kollegor undersökt möjligheter och utmaningar för spridningen av elbilar och laddinfrastruktur. 

Rapporten bygger på en granskning av närmare 30 norska och svenska rapporter, utredningar och examensarbeten. Den visar bland annat att det finns en tendens att se elbilen som mer lämplig i städer än i gles- och landsbygd trots att städerna erbjuder många andra kollektiva transportlösningar.

Rapporten är en del av projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway - en del av framtidens smarta elnät och hållbara transportersom finansieras av Energimyndigheten och bedrivs i samarbete med Jämtkraft Elnät AB och Sundsvall Elnät AB. Projektet syftar till att underlätta mötet mellan elfordon, elfordonsförare och laddinfrastruktur. 

Läs hela rapporten här

Kontakt

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912