Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö

I denna rapport redovisas resultat inom projektet ”Bortom konflikter i fjällen”, med fokus på vindkraftsutveckling.

Rapporten "Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö" ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö, var syfte är att belysa fjällvärldens utmaningar och möjligheter inom ramen för en hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Rapporten undersöker konflikter inom fältet "påverkan av vindkraftsutveckling" och förhoppningen är att den ska kunna fylla en viktig roll som en del i det beslutsunderlag som myndigheter, företag och politiker på nationell och kommunal nivå har att ta ställning till i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesserna. 

Författare till rapporten är forskaren Bosse Bodén.

Läs hela rapporten "Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö".