Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö

Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö

I denna rapport redovisas resultat inom projektet ”Bortom konflikter i fjällen”, med fokus på vindkraftsutveckling.