Samverkan med turistaktörer och organisationer

ETOUR arbetar i nära samverkan med ett stort antal aktörer och organisationer i turistsektorn. Detta inkluderar regionala och nationella myndigheter, mikroföretag och medelstora företag, internationellt kända turistorter samt turismorganisationer på lokal, regional och nationell nivå. Här är en lista med exempel på organisationer som vi samarbetar eller har samarbetat med:

Sidan uppdaterades 2019-01-31