Samverkan med turistaktörer och organisationer

ETOUR arbetar i nära samverkan med ett stort antal aktörer och organisationer i turistsektorn. Detta inkluderar regionala och nationella myndigheter, mikroföretag och medelstora företag, internationellt kända turistorter samt turismorganisationer på lokal, regional och nationell nivå.

Sidan uppdaterades 2023-08-04