Samverkan med andra universitet och forskningscentran

ETOUR:s medarbetare samarbetar aktivt med andra universitet och forskningscentran inom och utanför Mittuniversitetet. Denna typ av samarbete har en tvärvetenskapliga karaktär på området för turism och bildas oftast efter särskilda forskningsbehov. Här är en lista med exempel på vilka universitet som ETOUR samarbetar eller har samarbetat med:

Sidan uppdaterades 2014-08-20