Intervju med Bulan

Lars-Börje "Bulan" Eriksson

Intervju

Peak Experience har utvecklats i samarbete med företag som Biathlon World Championship, Skistar Åre, Åre Destination AB, Holiday Club och Storsjöyran. Projektet syftar till att skapa djupare kunskap om besökare i olika sammanhang genom att bland annat använda GPS-teknik. Här är en kort intervju med Lars-Börje "Bulan" Eriksson, VD på Åre Destionation AB, om samarbetet.

Lars-Börje "Bulan" Eriksson, vad har projektet Peak Experience inneburit för er?

- Vi fick en fördjupad förståelse för hur gästen rör sig på destinationen och var de positiva och negativa upplevelserna finns så att vi kan utveckla Åre efter gästens behov.

Hur upplever ni samarbetet med Etour?

- Samarbetet med Etour upplevdes mycket positivt och givande på alla plan. Vi har sedan dess fördjupat samarbetet och kommer fortsätta att jobba med Etour i framtiden för att få svar på kritiska frågor och utveckla destinationen med forskningsresultat i ryggen och på det sättet kunna ta rätt strategiska beslut.

På vilket sätt är turismforskning viktigt för turismbranschen?

- Branschen behöver forskningen för att kunna upptäcka nya trender och för att bekräfta antaganden som underlag för långsiktiga satsningar och investeringar.