Design

I evenemangsforskning är design nära sammankopplat med upplevelsevärdet i ett evenemang från besökarens (eller ”konsumentens”) perspektiv. Om marknadsföring förmedlar upplevelsen och övertalar människor att besöka ett evenemang så representerar design de intryck som utgör den slutgiltiga upplevelsen och därför också besökarens nöjdhet av produkten.

Sidan uppdaterades 2014-09-23