I evenemangsforskning är design nära sammankopplat med upplevelsevärdet i ett evenemang från besökarens (eller ”konsumentens”) perspektiv. Om marknadsföring förmedlar upplevelsen och övertalar människor att besöka ett evenemang så representerar design de intryck som utgör den slutgiltiga upplevelsen och därför också besökarens nöjdhet av produkten.

Bra design i den här bemärkelsen innebär att man utgår ifrån besökarens upplevelse och utformar resten av evenemanget, med samspelet av dess olika komponenter, runt den. Dålig design uppstår när en arrangör använder ett reduktionistiskt tillvägagångssätt och arbetar med layout utifrån den praktiska bekvämligheten för evenemangets individuella delmoment och områden.

För mätbarhetens skull fokuserar design på estetiska och funktionella aspekter i arrangörens arbete som påvisats ha inverkan på upplevelsevärdet.Fokuspunkterna i design är de tjänster som är tillgängliga för besökarna, programmet och utbudet av aktiviteter kring det samt den fysiska miljön i evenemangsområdet. Tjänster tillgängliga för besökarna, programmet och utbudet av aktiviteter kring det, så väl som den fysiska miljön i evenemangsområdet är alla fokuspunkter i design.

Designaspekten i en evenemangsorganisation har också betydligt inflytande på effektivitet och flöden. Därför påverkas också operationella kostnader och miljöpåverkan, bland annat, direkt av arrangörens insatser inom den här dimensionen.