Den ekonomiska dimensionen behandlar arrangörers och evenemangs ekonomiska utfall. De uppmätta värdena består av allt från direkta ekonomiska effekter för såväl arrangören som närsamhället- till mer komplex indirekt påverkan.

Sidan uppdaterades 2014-06-23