Den ekonomiska dimensionen behandlar arrangörers och evenemangs ekonomiska utfall. De uppmätta värdena består av allt från direkta ekonomiska effekter för såväl arrangören som närsamhället- till mer komplex indirekt påverkan.

I Baselineutvärderingens fall är det de organisatoriska processerna bakom dessa värden som utgör utvärderingsparametrarna.

 

Direkta effekter inkluderar hårda värden som intäkter från turismens utgifter och jobb som genereras direkt av evenemangsorganisationen. Indirekta effekter är ett omdiskuterat ämne och står därför som ett av huvudargumenten för behovet av ett forskningsbaserat tillvägagångssätt i evenemangsutvärdering.

 

Exempel av indirekt ekonomisk påverkan inkluderar koncept som dess multiplikator- och katalytiska effekter i samhället kring ett evenemang.