Marknadsföringsdimensionen berör de specifika processer som formar ett produktutbuds marknadsvärde. Denna dimension innehåller även de processer som påverkar tillgängligheten av dessa produkter för konsumenten.

Sidan uppdaterades 2014-06-23