Naturmiljö

Den Miljömässiga dimensionen representerar möjligen en av de mest polariserade diskussionerna i det moderna samhället.