Organisationsdimensionen täcker struktur och generella ledningsmekanismer i evenemangsorganisationen.