Organisationsdimensionen täcker struktur och generella ledningsmekanismer i evenemangsorganisationen.

Organisationen formar strukturen och de dagliga processerna i en verksamhet, vilka i sin tur bestämmer förutsättningarna för de andra interna dimensionernas utförande.

 

I denna struktur finner vi funktioner som behandlar personalfrågor, hierarkier, kvalitetssäkring, affärsmodellen samt dagliga operativa behov.

 

Utvärderingen av denna dimension utgår från att kontrollera verksamhetens strukturer och dess korrekta användning av nyckelprocesser och kompetenser i det organisatoriska området.