Planering handlar om strategiskt beslutsfattande. Långsiktig planering är sällan förekommande bland evenemangsarrangörer och därför är denna dimension ett av nyckelområdena där våra kunder ser störst förbättring efter att ha tagit del av Evenemangskompassens™ konsulttjänster.

Strategisk planering är en produkt av firmans vision, delmål, filosofi och policyformulering och detta arbete sträcker sig över längre tidsperioder. Att implementera en strategi innebär att göra förändringar i nuvarande arbetsprocesser med framtida mål i åtanke.

Andra användningsområden för strategisk planering och målsättning går att finna inom produktutveckling. Ett exempel på denna typ av strategi kan vara att fokusera på utvecklingen av en destinations eller evenemangsfirmas utbud av evenemang. Det kan även vara att expandera och arbeta fram nytt innehåll inom det existerande utbudet.