Säkerhet/Risk

Säkerhet är kanske den mest kontemporära dimensionen i Kompassen. Arrangörer, måste alla hantera riskfaktorer i olika utsträckning.