Säkerhet är kanske den mest kontemporära dimensionen i Kompassen. Arrangörer, måste alla hantera riskfaktorer i olika utsträckning.

Denna dimension handlar lika mycket om minimerandet av riskfaktorer som att ha ett strukturerat tillvägagångssätt på plats när olyckan är framme.

Risk- och krishantering kräver att en riskanalys utförs. Denna hjälper till att ge en överblick av de olika risktyper ett evenemang kan utsättas för. En prioritering bör sedan göras där fördelar och kostnader vägs inför åtgärdandet av varje riskfaktor.

 

Evenemangskompassen™ samarbetar med ledande risk- och kris experter för att vägleda ert evenemang genom denna process.