I Evenemangskompassens sociokulturella dimension har de sociala och kulturella värdena slagits ihop. Resonemanget lyder att kulturella uttryck är en integrerad del av det sociala livet i alla samhällen.

Delar av denna länk återfinns i fysiska kulturella uttryck såsom infrastruktur, konstutställningar, teater, musik med mera. Alla dessa är exempel på greppbar kultur och representerar ett samhälles tecken och symboler. Tecken och symboler är i sin tur värdefulla indikatorer för värderingarna i ett givet samhälle.

 

Det andra gränssnittet mellan det sociala och kulturella kan studeras i individ- och gruppidentiteter. Samhället är uppbyggt av en överlappande konstellation av grupperingar, varje grupp med dess egna kulturella särdrag vilka inkluderar de tidigare nämnda tecken och symboler, värderingar, normer, traditioner och språk. Utöver de biologiska/psykologiska faktorerna som påverkar beteende är varje individ delvis en produkt av sin unika samling grupptillhörigheter. Gruppkulturer man som individ är en produkt av inkluderar ens tillhörighet i bland annat geografiska, demografiska, fritidsmässiga, urbana/rurala och ekonomiska sammanhang.

 

Upplevelsen av ett evenemang är till stor del ett socio-kulturellt fenomen eftersom den erbjuder kulturellt kapital till besökarna samt en plats där de kan dela intressen med likasinnade. Värdet av en specifik händelse mäts genom besökarens unika kulturella lins. Evenemang bidrar också till det sociala livet i värdsamhällen, förstärker ”platskänslan” och lokal stolthet/identitet.

Värdet av en specifik händelse och dess potentiella kulturella kapital mäts genom besökarens filter som bildar dess unika kulturella lins/synvinkel/perspektiv. Evenemang bidrar även till det sociala livet i värdsamhällen, ökar individernas ”platskänsla” samt förstärker lokal stolthelt och identitet. Med tanke på dess potentiella bidrag till individers och samhällens livskvalité står den socio-kulturella dimensionen som ytterst viktig för arrangörer att förstå och kunna få mer utav.