Industrireferenser

Spara favorit 16 jan januari 2014

En primär drivkraft för Evenemangskompassen™ är möjligheten att tillämpa och tillgängliggöra teori för den privata näringen och samhället i stort.

Våra industrireferenser hjälper oss att förankra evenemangsforskningen i den privata sektorn. De ger oss även en djupare förståelse för hur Evenemangskompassen™ kan utformas för att bättre möta behoven hos praktiker.