En primär drivkraft för Evenemangskompassen™ är möjligheten att tillämpa och tillgängliggöra teori för den privata näringen och samhället i stort.