Steve är chef för Turismavdelningen vid Flinder’s University i Adelaide, Australien.

Han har fått erkännanden för att vara en av världens ledande forskare inom området Event Management, speciellt för hans arbete med att grunda managementutbildningarna på kandidat och masternivå inom “Festival och Event Design” på Flinder’s.

Hans resumé med framgångsrikt utförda evenemang som praktiker är också gedigen: han har antingen hjälpt till att etablera, eller spelat en viktig roll i återkommande succéer som exempelvis Adelaide Festival, Barossa Under the Stars och WOMADelaide.

Vid 2012 års upplaga av Adelaids “Annual Community Achievement Awards” tilldelades han ett “lifetime achievement” pris för det ovannämnda arbetet med etableringen av Evenemangsdesignutbildningen vid Flinder’s universitet.