Elin har tidigare studerat på Mittuniversitetets Turismprogram där hon tog sin kandidatexamen i turismvetenskap. Hennes examensarbete syftade undersöka skillnader i resebeteende mellan fans och övriga besökare vid ett nyöppnat museum i Stockholm 2013.

Efter en uppväxt och gymnasiestudier i Härnösand bar det iväg till Australien under ett knappt år. Genom att kombinera resor och turismrelaterade arbeten väcktes hennes intresse för turismen som industri. Elin har erhållit sin erfarenhet inom turismbranschen genom hennes flera anställningar på olika hotell och evenemang men också genom forskningsarbeten hon har medverkat i. Förutom turism och evenemangsutveckling är hon också intresserad av marknadsföring.