Martin är en före detta student vid Mittuniversitetets masterprogram i turism, som han utexaminerades ifrån med en MSc i Kulturgeografi år 2011.

Utöver hans senaste examen består hans akademiska bakgrund också av Hotel Management och Hållbar Utveckling på kandidat och masternivå.

Han besitter också betydlig praktisk erfarenhet genom flera jobb inom hotell och resebranschen. Efter sin utexaminering på masterprogrammet har han undervisat i Turismvetenskap och Kulturgeografi på kandidatnivå.

Genom en uppväxt i internationella sammanhang (flyttandes mellan Sverige, Etiopien, Frankrike och Schweiz) planterades hans intresse för turism i ett tidigt skede. Det gav honom också perspektiv för hur den här sektorn fungerar i olika kulturella sammanhang.

Han tilldelades ett Sida Minor Field Study stipendium för sitt examensarbete om backpackerturism, vilket ägde rum i Filippinerna och han hyser en like stor passion om bredare utvecklingsfrågor som för evenemangsstudier.