Robert är född och uppvuxen i Skellefteå. Han har studerat i Umeå där han år 1999 tog lärarexamen samt en magisterexamen i kulturgeografi. Direkt efter examen arbetade han en kort period på Västerbottens länsturismnämnd och började sedan på ETOUR i augusti 1999. År 2000 startade avhandlingsarbetet som fokuserade på utbud och efterfrågan av samisk turism i norra Sverige. I mars 2004 disputerade han.

Robert lägger stor vikt vid att bibehålla en hälsosam dialog med näringen, främst genom föredrag och seminarier samt genom samarbetsprojekt med myndigheter och näringsliv. 2007 tilldelades han Östersunds studentkårs pedagogiska pris.

Vid sidan av undervisning och forskning har Robert även varit avdelningsföreståndare vid Avdelningen för turism, personalrepresentant i ETOURs styrelse, styrelserepresentant i Nordiska sällskapet för turismforskning och är sedan 2001 verksam i ETOURs ledningsgrupp samt ett antal andra lednings- och referensgrupper.

Från 2009 är Robert även properfekt vid Mittuniversitetets samhällsvetenskapliga institution med verksamhet i Östersund och Sundsvall.