Baseline Evaluation: PLUS

Spara favorit 27 maj maj 2014

En del arrangörer har behovet av ytterligare information om sin kundbas. Baseline Evaluation: PLUS™ tillgodoser de här behovet med råga och levererar dessutom en styrkt utvärderingsrapport med rekommendationer.

Vi erbjuder även ett Baseline Evaluation: PLUS™-paket bestående av en komprimerad platsstudie som bidrar med ett stärkt underlag för Baseline Evaluation rapporten. "BE PLUS" ser främst till de externa dimensionerna och bidrar därmed med en ännu tydligare helhetsbild av evenemanget.

Rapporten från en BE PLUS innefattar den förstärkta resultatbilden, en separat redovisning av besökarenkäterna samt en sektion med rekommendationer för konkreta åtgärder och snabba förbättringar.