Baseline Evaluation: Certifiering

Spara favorit 27 maj maj 2014

Ni som är arrangörer kan nu få en inledande analys av er evenemangsorganisation. Detta är vad som kallas Baseline Evaluation: Certifiering™.

Baseline Evaluation: Certifiering™ ger arrangörer en överblick av de organisatoriska funktioner och processer som har visat sig mest avgörande för hållbara genomföranden av evenemang. Framgång i dagens konkurrensklimat innebär inte bara ekonomisk gångbarhet utan innefattar likväl evenemangets sociala och miljömässiga värden och dess utfall på det lokala och globala samhället. Vägen till långsiktig framgång går genom värdsamhällets uppskattning och en välmående natur.

En genomförd utvärdering mynnar ut i en rapport där arrangören får en resultatbild som visar hur de står sig över de åtta evenemangsdimensionerna. Arrangören får också en förklaring av sin profil samt en genomgång av hur resultaten ska tolkas.