Vittraelever fick lektion om turism

- Det har varit väldigt intressant, framförallt att se hur turismen kan påverka så pass starkt i ett område, säger Emelie Lindström.

Turismforskare föreläste under tisdagen den 20 mars för gymnasieelever från Vittragrymnasiet. Initativet kom från lärare på Vittragymnasiet.

- Turismen är en jättestor näring i länet. Det är också en näring som kräver entreprenörskap och det tycker vi är viktigt, säger William Wallström, lärare på Vittra. Och många elever tycktes bli inspirerande av vad de fick höra från universietetshåll.