ETOUR – landets största utbildnings‑ och forskarmiljö inom turism.

Mån 02 apr 2012 12:00

– Etour ska i framtiden kunna räknas som ett av Europas främsta kunskapscenter för turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet menar turismforskaren Robert Pettersson i Affärstidningen Näringsliv.

Mittuniversitetet har utvecklat landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom turism. Naturturism, upplevelsebaserad turism, evenemang, tjänsteinnovation och destinationsutveckling – alla kategorier samlas inom Etour.

– Turismen och upplevelseindustrin har utvecklats kraftigt sedan utbildningen först startade för över 30 år sedan. Vi arbetar med kontinuerlig utveckling och fokuserar liksom många andra branscher på en stark arbetslivsanknytning för att möta turistnäringens behov, förklarar Pettersson.

Läs mer i Affärstidningen Näringsliv

Sidan uppdaterades 2015-01-29