Ons 11 jul 2012 10:31

Väldigt mycket av den turistforskning som görs återkommer till slutsatsen att den sociala dimensionen är otroligt viktig för turistupplevelsen. Vem man reser med eller träffar på plats spelar stor roll för helhetsupplevelsen och hur nöjd man är med resan efteråt.

 Enligt turismforskaren Robert Pettersson är den främsta anledningen till att svenskar reser att få umgås med eller resa till släkt och vänner.

- Semestern är en tid då vi vårdar våra sociala relationer. Kärnfamiljen är fortsatt viktig men den har fått konkurrens av andra reskonstellationer som växer ganska snabbt. Som till exempel generationsresor, alltså att tre generationer reser ihop eller att barnbarn och mor- eller farföräldrar reser tillsammans. En ny typ av reskonstellation som ökar springer ur sociala medier och communitys. Tekniska framsteg har gjort att personer med särintressen lättare hittar varandra.

Läs mer i Sydsvenskan

Sidan uppdaterades 2016-09-24