Sätt friluftslivet i centrum

Mån 27 aug. 2012 09:10

Skogen som upplevelselandskap är inte prioriterat i dag och vi behöver en friluftspolitik som går från ord till handling. För det krävs större ekonomiska resurser. Det skriver Peter Fredman professor i naturturism vid Mittuniversitetet på DN debatt.

Tillsammans med professor Marie Stenseke vid Göteborgs universitet skriver Peter Fredman på DN debatt om den svenska friluftspolitiken som riskerar att bli ett luftslott när den får stå tillbaka för andra starka intressen.

"En framgångsrik friluftspolitik behöver tydliga företrädare med resurser och kunskaper för dess genomförande. Även om många i dag tar hänsyn till friluftslivet, saknas offentliga pådrivande krafter som sätter friluftslivets värden främst. Svensk friluftspolitik riskerar annars att bli ett luftslott; värden formuleras i all välmening, men med föga förpliktande ambitioner i bisatser till andra verksamheter (till exempel naturvårdspolitik, skogspolitik, bostadspolitik)."

Peter Fredman är programchef för Friluftsliv i förändring. Ett forskningsprogram som leds av turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.

Läs hela artikeln på DN debatt.

Sidan uppdaterades 2023-06-26