Tis 23 feb 2016 07:20

"Kunskap och medvetenhet om miljöproblem landar inte alltid i ett miljövänligt beteende. Tvärtom kan ett engagemang för miljön leda till handlingar med negativa miljökonsekvenser. Ett exempel på detta finns i friluftslivet. Forskaren, miljövännen och friluftsentusiasten Daniel Wolf-Watz ser sig själv i spegeln, och synen är inte odelat grön."

En essä om friluftsliv och miljöengagemang
Foto i Friluftsfrämjandets medlemsmagasin Friluftsliv: Henrik Witt

Det är inledningen på Daniel Wolf-Watz essä om friluftsliv och miljöengagemang, som publicerats i Friluftsfrämjandets medlemsmagasin Friluftsliv.

Läs essän "Friluftslivets gröna paradox" i sin helhet här

Sidan uppdaterades 2016-10-07