Förstudie om turism och hållbar utveckling kring Höga kusten

Mån 08 apr 2019 20:45

Världsarvet Höga Kusten är ett populärt turistmål tack vare underskön natur, härliga vandringsleder och vacker kustlinje. Men det finns ännu mer att upptäcka i regionen, och för att synliggöra detta inleder nu ETOUR ett samarbete med Härnösands kommun och Höga Kusten destinationsutveckling.

High coast

Turismen till Höga kusten ökar stadigt, men hela regionens potential har ännu inte upptäckts av turisterna. Det innebär att besökarna koncentrerar sina besök till vissa kända platser, som därför också blir extra hårt utsatta för slitage.

För att påverka utvecklingen så att områdena skyddas, turismen blir hållbar och hela regionen gynnas har nu ett samverkansavtal tecknats mellan turismforskningscentret ETOUR och Härnösands kommun. Det innebär att ETOUR ska göra en förstudie kring vilka olika strategier som kan användas för att även Härnösands kommun och andra kranskommuner ska bli attraktiva för besökarna.

– Vi ska undersöka hur de omkringliggande områden kan dra nytta av turismen och hur vi kan sprida den dit. Vi kommer bland annat att hämta inspiration från goda exempel och se vad de har gjort för satsningar. Det kan till exempel handla om att skapa olika turiststråk med spännande och intressanta besöksmål på olika håll i regionen. På så sätt kan vi styra turisterna så att de inte bara tar motorvägen till sitt besöksmål i Höga Kusten, och sedan åker vidare, säger Anna Sörensson från ETOUR.

Förstudien började i januari och kommer att avslutas till sommaren. Det finns dock stora förhoppningar om att det då kommer att leda till ett större utvecklingsprojekt för området. Än så länge deltar enbart Härnösands kommun, men tanken är att även de övriga kranskommunerna ska ingå i ett framtida, större projekt, eftersom de alla har liknande problematik.

– De har turisterna bara ett par mil bort, men det gäller alltså att lyfta fram vad mer det finns att besöka, för det finns en hel del spännande aktiviteter och besöksmål i regionen, säger Anna Sörensson.

Förstudiens syfte är alltså på det hela taget att identifiera en fortsatt utveckling av en hållbar turism i Härnösand och Höga Kusten. Utmaningen är att se till så att det inte blir en jakt på fler besökssiffror utan en mer kvalitativ ökning. Förhoppningen är att det i förlängningen ska kunna bli ett bra exempel på hur turismen kan styras och utvecklas så att den inte blir för påfrestande för miljön, samtidigt som den gynnar de lokala aktörerna.

Läs även Härnösand kommuns pressmeddelande "Sveriges ledande turismforskare gör förstudie för Härnösand och Höga kusten"

High cost Gemenskap

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-18