Vilka värden kommunicerar naturturister i sociala medier?

Tis 19 mar 2019 08:53

Vilken betydelse har en naturupplevelse för en besökare och vilka känslor väcker den? Vad är själva kärnan och värdet i upplevelsen? För att få svar på bland annat dessa frågor, använder sig forskare inom projektet Ingoskog av sociala medier.

naturturist

ETOURs doktorand Eugenio Conti har, inom ramen för projektet Ingoskog vid Dalarna högskola, genomfört en studie om hur naturbaserad turism porträtteras i sociala medier. Han har undersökt besökares Instagram-inlägg för att förstå hur turister synliggör, återberättar och ger uttryck för sina naturupplevelser genom sociala medier.

-        I studien har vi analyserat de upplevelser som besökarna i exempelvis Fulufjället, Skuleskogen och Tyresta kommunicerat via Instagram. Vi har också intervjuat dem som lagt ut bilderna, för att få höra deras tankar kring valet av bild, text och hashtags. Detta görs för att få bättre förståelse för hur sociala medier används för att förmedla naturbaserade upplevelser, men också skapa en grund för hur nya tjänster eller produkter kan skapas genom till exempel digital teknik, berättar Eugenio Conti.

Projektet har visat att besökarna värdesätter naturupplevelsen för att den representerar "något annat", något utöver det normala eller vardagliga, och relaterar till begrepp som genuinitet, autenticitet och äkthet. De värdesätter motsatsförhållandet mellan exempelvis lugnt och stressigt, tystnad och buller, frisk luft och föroreningar eller utomhus och inomhus. Bilder på exempelvis storslagna vyer, solnedgångar och vackra träd blir då ett uttryck för detta tillstånd hos besökaren.

-        Ett annat intressant resultat är att besökarnas relationer med sina hundar, och i viss mån även familjemedlemmar, kan förstärkas genom att dela en naturupplevelse. Det är också något som uttrycks genom bilder online, säger Eugenio Conti.

När besökarna fotograferar naturen och publicerar bilderna i sociala medier så konsumeras naturen (digitalt) av deras följare och således potentiella turister. Detta innebär att besökaren inte är passiv mottagare av naturen, utan att personen i fråga – genom sina aktiviteter och interaktioner – också är medskapare av platsen och dess upplevelsevärden.

- Intagram blir ett verktyg för besökaren att förmedla värdet i upplevelsen, men inlägget i sig självt är också värdefullt eftersom det blir en symbol (ett minne) för själva upplevelsen, säger Eugenio Conti.

Utdrag från en intervju med en Instagram-användare:

“What those pictures represent for me. The affinity that one can feel when there is very little humanity around., without goals, without objectives to meet, to look, to listen and to feel… at times it seems everything.”

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-18