Hallå där Robert Pettersson ‑ ny centrumledare på ETOUR

Ons 25 sep. 2019 13:52

Den första oktober tillträder Robert Pettersson som ny centrumledare på ETOUR. Vi ville veta mer om hans bakgrund och tankar om framtiden...

Robert Pettersson, montage

Du tillträder som centrumledare på ETOUR den 1 oktober. Hur känns det?

Äntligen! ETOUR har legat mig mycket varmt om hjärtat ända sedan jag flyttade hit för 20 år sedan. Även om jag jobbat med flera andra uppdrag inom lärosätet på senare tid har jag alltid sett till att ha en del av min tjänst kvar på Etour. Det är en välmående miljö som Dimitri Ioannides lämnar över med omfattande forskning och nära koppling till utbildning. Det här känns spännande!

Vad är det du har gjort under dina 20 år på ETOUR och Mittuniversitetet?

Jag började redan 1999 när forskningscentret var ungt och har sedan dess disputerat i kulturgeografi och blivit docent i turismvetenskap. Forskningsmässigt har jag kommit att specialisera mig inom evenemangsturism och turism som drivkraft för lokal- och regional utveckling.

Den mesta tiden har jag dock lagt i olika ledningsuppdrag. Under 2006-2012 var jag avdelningschef på Avdelningen för turism och 2013-2018 var jag Mittuniversitetets samverkanschef med ansvar för innovation, arbetslivsanknytning och externa relationer. Allra senast var jag VD i universitetets bolag. De här erfarenheterna har gett mig viktiga erfarenheter och ett bra kontaktnät som jag hoppas kan vara värdefulla i mitt fortsatta arbete.

Du har jobbat mycket med samverkan, eller hur?

Ja, jag tycker det är viktigt att universitetet är tillgängligt och har tydlig närvaro, inte minst i våra campusregioner. Det är ett avgörande för att vi ska ha universitet distribuerade över hela landet.

Jag har förmånen att jobba med strategisk turismutveckling och samverkan inte bara inom ETOUR utan också lokalt i styrelsen för Vemdalens destionationsbolag, regionalt i styrelsen för Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och nationellt i Tillväxtverkets Stiftelse för kunskapsfrämjande inom turism. Jag har även suttit med i juryn till Stora turismpriset och tillsammans med aktörer från det privata och det offentliga fått diskutera frågan – vad är bra turism? Samtliga har varit lärorika engagemang.

Vad ser du framför dig med ETOUR?

Det är en mycket spännande tid att kliva på det här uppdraget just nu när besöksnäringen står inför såväl stora utmaningar och möjligheter. ETOUR har utvecklats från en strukturfondssatsning i slutet på 90-talet till en internationell forsknings- och utbildningsmiljö. Vi har idag drygt 20 medarbetare från ett tiotal olika länder, och vi ska verka för fortsatt stor andel extern finansiering, stor internationell och regional närvaro samt tillgängliggörande av forskning.

Läs mer om Robert på hans personliga sida

 


Sidan uppdaterades 2022-07-13