”No (wo)man is an island” – examensarbete om kvinnligt deltagande i turismnäringen på Samoa vinner hållbarhetspris

Fre 06 sep. 2019 12:01

Klara Persson och Ida Ljunggren åkte till önationen Samoa på ett SIDA-stipendium som syftar till att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap och erfarenhet kring globala utvecklingsfrågor.

Uppsats, Samoa 6

Klara Persson och Ida Ljunggren har båda intresse för globala perspektiv på turism och turismutveckling, vilket de fick lära sig mer om bland annat under kursen Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv som ingår på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet.

Så när det var dags att börja fundera på ett uppsatsämne ville de skriva om något inom kulturgeografi som relaterade till turism samt FN:as globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), vilket medförde att de åkte till önationen Samoa på ett SIDA-stipendium som syftar till att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap och erfarenhet kring globala utvecklingsfrågor.

- Vi ville också ha ett kvinnligt perspektiv i uppsatsen, eftersom vi tycker att det är så viktigt att lyfta kvinnor oavsett vilket område det gäller. Vi ville studera kvinnor inom turismnäringen i ett så kallat utvecklingsland, och därigenom belysa kvinnors situation och nyansera den roll som kvinnor ofta tillskrivs i forskning, säger Ida.

Förutsättningar för att kunna förverkliga uppsatsidén

För att kunna förverkliga sina idéer sökte de ett stipendium från SIDA vid namn Minor Field Studies (MFS). Det erbjuds studenter som skriver sin uppsats kopplad till Agenda 2030 och syftar till att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap och erfarenhet kring globala utvecklingsfrågor. För att vara aktuell för stipendiet krävdes en tydlig och genomförbar uppsatsidé och en kontaktperson på plats i det land man ville åka till.

- Via UN Women hittade jag av en slump en organisation på önationen Samoa, i södra Stilla havet, vars arbete passade vad vi ville skriva om - Women in Business Development Incorporated (WIBDI). Vi fick kontakt med organisationen, och i synnerhet en kvinna som gärna ville ta emot oss, så då var det bara att börja skriva en ansökan till SIDA. Den kvinnan visade sig senare bli vår mentor, berättar Ida.

Klara och Ida tillsammans med sin mentor Gillian på organisationen WIBDI. No (wo)man is an island – socio-cultural context and women’s empowerment in Samoa blev också en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Gender, Place & Culture - A Journal of Feminist Geography

Klara och Ida blev tilldelade en handledare - Kristina Zampoukos som är universitetslektor i kulturgeografi - som coachade och hjälpte dem när de skrev den ganska omfattande ansökan under hösten. I december fick de svar från International Relations Office (IRO) på universitetet att ansökan blivit godkänd, och de tilldelades 27000 kronor var för resan.

Uppsats som lyfter starka kvinnor på en isolerad plats

De anlände till Samoa den 1 april 2019 och stannade i åtta veckor, för datainsamling och uppsatsskrivande. Upplägget var att intervjua kvinnor som driver turistboenden på en av öarna, Savaii, och bidra till ökad kunskap kring kvinnors deltagande i turismnäringen på en plats där kulturen och samhället har en stor påverkan på hur man kan bedriva företag.

Samoa är ett land som följer ett mycket traditionellt sätt att leva som kallas fa'a Samoa. I den samoanska kulturen ses bland annat allt en äger som gemensamma tillgångar och delas med familjen, byn och kyrkan. Fa'a Samoa påverkar också turistutvecklingen, både positivt och negativt.

- Vi undersökte vilka platsspecifika utmaningar kvinnor ställts inför kopplat till den samoanska kulturen, samt vilka möjligheter de upplevt gällande arbetet med deras turistboenden, säger Klara.

Klara och Ida fick vara med och smuggla ut kokosnötter från en by där de blivit förbjudna att sälja.

Syftet med studien var mer specifikt att få en större förståelse för kulturella effekter på könsroller och turismutveckling, i ett land som kombinerar uråldriga traditioner och levnadssätt med att mer och mer dras in i västvärldens kapitalistiska system.

- Våra huvudsakliga resultat visade att nyckelfaktorer som kunde visa sig vara både utmaningar och möjligheter för de intervjuade kvinnorna innefattade finansiella skyldigheter, det samoanska chefssystemet som är autonomt för varje by, stöd från familjen, markägande, inställningen till betalt arbete samt erfarenhet från utlandet, säger Ida.

Upplevelsen: Att bo och verka på en paradisö i åtta veckor

Stranden Falealupo dit tjejerna åkte några gånger för härligt bad och avkoppling.

Både Klara och Ida är överens om att det var en fantastisk upplevelse att åka iväg till ett land så långt bort från Sverige, både geografiskt och kulturellt. De tillbringade mycket tid ute i ”fält” med den tidigare nämnda mentorn - en kvinna från Australien som hade bott på Samoa i tre år. Att ha henne var ovärderligt, både för studierna och rent personligt.

- Hon lärde oss mycket om hur Samoa fungerar. Hon tog med oss ut på landsbygden och hjälpte oss att komma i kontakt med våra respondenter. Vi lärde oss bland annat om den samoanska kulturen, om att ställa upp för varandra, om att leva tillfreds med det man har och om att inte oroa sig för mycket. Vi lärde oss om religion, vänskap, namnen på tropiska blommor och frukter, och mycket om oss själva och varandra såklart, berättar Klara med entusiasm.

Första tiden var dock inte helt utan bekymmer. Idas dator, där de sparat ner alla artiklar och böcker de behövde inom ämnet, kraschade. Stressen lade sig dock något när de lyckades komma över en begagnad dator på plats. Vidare visade det sig att det blivit lite missförstånd med värdorganisationen WIBDI och att de tänkta forskningsfrågorna inte var helt applicerbara i den samoanska kontexten. Men efter ett joursamtal med handledaren Kristina, och genom att ta till sig omgivningen och känna in vad som fungerade, löste sig även detta efter hand.

- Vi hade jobbat hårt innan avresa, och lagt ner mycket tid på att vara så förberedda som möjligt. Även om det nu inte gick att vara förberedd för allt det nya vi upplevde, hjälpte det oss mycket. Det är tufft att vara själva, utan bekvämligheter som bibliotek och skola, och utan stöttning från andra studenter och lärare. Men det gick ju ändå väldigt bra faktiskt, menar Ida.

Klara och Ida jobbade ofta långa dagar för att ha möjlighet att ta ledigt ibland, och ta del av det som ett tropiskt paradis faktiskt har att erbjuda. När de inte pluggade tog de chansen att se sig om på ön Savaii där de fick uppleva fantastiska byar och fin snorkling. De blev vänner både med andra internationella studenter och med samoaner, vilket var ett värdefullt kulturutbyte, och de kom in i en vardag med en bra balans av plugg, ledighet och utforskande.  

Savaiis karakteristiska "blowholes" som bland annat kan ses i Disneyfilmen Moana.

- När vi avseglade från vår ö var det med tårar i ögonen och väskor fulla av presenter från de vänner vi fått. Att åka iväg på Minor Field Studies är en möjlighet som vi rekommenderar alla att ta. Även om det bitvis är tufft och man längtar hem, är det fruktansvärt givande och lärorikt. Ett minne för livet helt klart. Vi är otroligt stolta över vår uppsats, som vi döpte till No wo(man) is an island, och vi kommer alltid att se tillbaka på tiden på Samoa med ett leende på läpparna, avlutar Klara.  

Hyllad uppsats bland lärare och forskare 

Uppsatsen blev väldigt uppskattad bland lärare på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) och forskare vid ETOUR som nominerade den till Mittuniversitetets hållbarhetspris 2019. Handledaren Kristina Zampukos har bara lovord att säga.

- Jag beundrar deras mod och driv att ge sig iväg på ett sådant här äventyr. Det vet jag inte om jag själv skulle ha vågat. Sedan lyckades de också genomföra arbetet med bravur. Deras uppsats visar på en god förståelse av det samoanska samhället, och i och med den förståelsen förmår de också reflektera över den egna, svenska och västerländska kulturens både förtjänster och tillkortakommanden i termer av normer, värderingar och samhällsbygge. Det tror jag är oerhört viktigt när man kommer som forskare till ett utomeuropeiskt land, och det tyder på en viss mognad som människa och i forskarrollen, säger Kristina Zampoukos.

- Ytterligare en styrka med uppsatsen är att de lyckas hantera, syntetisera och presentera ett mycket komplext empiriskt material och att de använder sina ’findings’ för att diskutera kring entreprenörskap, utveckling, hållbarhet och kvinnors egenmakt, det vill säga begrepp och fenomen som är starkt färgade av västerländska normer och värderingar. Klaras och Idas arbete visar således på kvalitéer som möjliggör publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift. De har något väsentligt att säga, fortsätter hon.

Efter examen, i juni 2019, återvände Ida till Samoa där hon tillbringade två månader innan hon åkte vidare till Wellington, Nya Zeeland, där hon nu bor. Klara har precis fått en anställning som forskningsassistent på ETOUR där hon framför allt kommer att jobba inom projektet Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen.


Sidan uppdaterades 2021-12-09