ETOUR har universitetets största labbmiljö!

Tis 10 nov 2020 12:00

I Mittuniversitetets strategi formuleras en vision där vi är ”ett globalt universitet med regionalt engagemang”. Forskningscentrumet ETOUR är ett gott exempel på hur en miljö kan verka både globalt och lokalt samtidigt.

Robert Pettersson
Robert Pettersson, centrumledare vid ETOUR

Vi har de senaste åren kommit att bli en global arbetsplats med medarbetare från ett dussintal länder, som dessutom forskar och publicerar i internationella sammanhang. Samtidigt är forskningens nytta för besöksnäringen sedan länge ett centralt tema för vår verksamhet, och i en region som mellersta Norrland där besöksnäringen är stark underlättas vår regionala närvaro. ETOUR kan sägas ha sitt forskningslabb runt knuten i form av hundratals evenemang, växande destinationer, hotell, restauranger och miltals av skid- och vandringsleder.

Universitetens regionala närvaro är också viktig som argument för en geografisk spridning av landets lärosäten. Vissa skulle argumentera att det vore mer rationellt och resurseffektivt att samla forskning och utbildning närmare de stora befolkningsagglomerationerna (läs storstäderna). Dock kan en specialiserad forskning med koppling till det regionala näringslivet vara argument för en fortsatt geografisk distribution över hela landet, helt i linje med regionala tematiserade satsningar som de som görs i regionernas strategier för smart specialisering.

ETOUR har sedan många år haft ett stort fokus på friluftsliv, naturturism, destinationsutveckling och evenemang, det vill säga sådant som kännetecknar mycket av regionens turism. I år har forskningsprojekt och regionalt samarbete accelererat ytterligare. Inte minst har det tagits flera initiativ kopplat till de samverkansavtal som Mittuniversitetet tecknat med offentliga aktörer som kommuner och regioner.

I Västernorrland samarbetar ETOUR nu i ett nytt projekt som syftar till att turistföretagen ska komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin. På ett litet hörn stöttar vi ett projekt med syfte att utveckla cykling på Södra berget i Sundsvall och i dialog med Sollefteå kommun diskuteras hur turismen kan utvecklas runt den vidsträckta destinationen Höga kusten.

I samarbete med Jämtland Härjedalen Turism och Handelskammaren Mittsverige väntas en fortsättning på projektet om besöksnäringens roll för regional utveckling och utifrån samverkansavtalet med Östersunds kommun startar ett nytt projekt med fokus på tillgängliga och inkluderande naturmiljöer.

Frågor runt planering, markanvändning, tillstånd, arenor, livsmedel, infrastruktur och finansiering ligger helt eller delvis på det offentligas bord. Dessa frågor är helt avgörande för besöksnäringens utveckling. Därför känns det logiskt och viktigt att ETOUR kan fortsätta samverka med det offentliga för en långsiktigt hållbar turismutveckling.  
 
Vår såväl globala som regionala närvaro avspeglas också i utbildningen. På vår så kallade avancerade nivå (magister- och masterprogram) har vi av tradition en klar majoritet utländska studenter, så även bland de som startade i höst. Tillsammans med de tre universiteten i Parma, Alicante och Bergen startar vi nu dessutom ett nytt masterprogram i gastronomi.
 
Coronahösten 2020 startade 24 nya studenter på vårt kandidatprogram i turism. Det kan konstateras att en ovanligt stor andel av studenterna kom från våra närliggande regioner. I vanliga fall brukar omkring 20 procent komma från Jämtland och Västernorrland, men i år var andelen närmare 50 procent. Detta kan kanske förklaras av att turism och besöksnäring sysselsätter många i regionen, samtidigt som man i coronatider inte kan räkna med jobb. Vi har nog aldrig haft så många erfarna säsongsarbetare från skidbackar, boendeanläggningar och restauranger i klassrummet! Vi ser nu fram emot att via forskningsanknuten utbildning kunna examinera dessa studenter så de kan komma ut i en hållbar besöksnäring som återhämtat sig från coronapandemin.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-13