Lör 07 nov 2020 11:16
Malin Zillinger
Foto: Malin Kihlström

Välkommen Malin Zillinger! Hur känns det att vara tillbaka?
 
– Nu när jag varit borta från ETOUR-gruppen i nästan 10 år känns det fantastiskt att vara här igen! Det är extra roligt att jobba med kollegor som jag känt så länge. Det är även kul att jobba i ett sammanhang där alla intresserar sig för samma sak – turism. Det kommer också att bli spännande att medverka på seminarier och fånga upp frågor som är aktuella samt ta del av turismflödet.

 

Vad har du forskat om tidigare?
 
– Mina forskningsintressen har kommit ur min avhandling som handlade om turistinformation och hur turisten gör sina val: Hur söker vi efter information? Hur värderar vi olika typer av information? Vad har vi mest förtroende för? Hur känner vi när vi tänker på analoga och digitala informationskanaler och hur påverkar det vårt turistbeteende på plats?
 
Jag har även jobbat i olika forskningsprojekt gällande ”tracking” av upplevelser, så kallad ”tracking experience”. Det vill säga hur mobilitet hänger ihop med upplevelser. Vi har sett att vi får bättre upplevelser om vi ökar vår mobilitet. Att vara kroppsligt aktiv spelar därför roll!

 

Vad kommer du att jobba med på ETOUR?

–  Jag kommer att jobba med två projekt. Ett projekt handlar om hållbara evenemang som är finansierat av Mistra där vi undersöker hur coronapandemin har påverkat evenemangssektorn. Vi håller just nu på att skriva ett bokkapitel om hur svensk idrottskultur har reagerat på coronasituationen, och hur man har anpassat sig samt vad det får för konsekvenser för ens idrott.
 
Det andra projektet handlar om turism och digitalisering, där jag tillsammans med Maria Lexhagen tittar på hur digitalisering påverkar vår syn på turism i allmänhet. Vi vet att digitalisering påverkar vårt boknings- och informationsbeteende, vi vet också att sociala medier spelar roll för vår bild av en plats. Syftet med studien är undersöka många olika delperspektiv som forskningen ger på digitalisering och därifrån ställa nya frågor
 
Vi tittar även på vad det betyder för vår blick på turismen i stort. Mycket av turismlitteraturen handlar om att komma bort från vardagen. I och med globaliseringen har vi en situation där familjer och vänner är splittrade; vad gör det med vår längtan till att resa till andra platser? Då kan mobiliteten handla om att komma ”till” nära relationer, inte ”från”. Då måste vi börja titta på själva definitionen av turism.

 

Vad har du för förväntningar?

– Att få en dialog mellan människor som är lika intresserade av turismens alla perspektiv som jag är. Att arbeta med turismforskning i det här sammanhanget där turismen står i centrum.

 

Vad gör du när du inte forskar?

– Jag tycker jättemycket om att paddla havskajak och är mycket ute och går längs med Skåneleden eller fjällvandrar i Jämtland. Jag tycker också om att baka!

 

Läs mer om Malin Zillinger och hennes forskning här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-11-07