Mån 21 dec 2020 12:04

ETOURs forskare har figurerat flitigt i media under hela 2020 – ett annorlunda år som även varit omtumlande och svårt för många. Nyheter om allt från coronapandemins påverkan på turismbranschen till ledarskapets betydelse i hotell- och restaurangbranschen har lyfts i både nationell och lokal media.

ÖP-samarbetet, turismen efter Corona
Foto: Besart Gerbeshi/ÖP

– Våra forskare var snabba med att anpassa sig efter den situation som uppstod i början av året. Eftersom mycket av vår forskning handlar om resande och evenemang finns det stora möjligheter att generera ny kunskap utifrån den annorlunda och bitvis svåra situation som vi nu befinner oss i, säger Robert Pettersson, centrumledare på ETOUR.

Tillsammans med forskningscentrumet RCR genomfördes under våren en studie baserad på sms-enkäter om Corona och resande, där bland andra Robert Pettersson medverkade. Ytterligare forskning med fokus på coronapandemin och hållbar turism har uppmärksammats i lokalmedier både i och utanför regionen, liksom medverkan i Studio ett och Destinationspodden.

Utöver forskning om turism och Corona meddelade Maria Lexhagen i höstas att hon tillsammans med Christine Lundberg återupptar den uppmärksammade forskningen om populärkulturfenomenet och turismen som genererats kring Twilight-kulturen. Nyheten fick genomslag i regional media men nådde även ut nationellt när deras forskning omnämndes i Pernilla Wahlgrens och Sofia Wistams podd.

En av de mest uppmärksammade forskningsrapporterna under året är ”Ledarskapets betydelse för att motverka hot och sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangbranschen” av Kristina Zampoukos. Forskningen har nått ut till en bred publik, dels genom inslag i lokal radio och tv, dels i olika nationella medier som Svenska Dagbladet, tidningen Femina och branschtidningen Hotellrevyn. Rapporten har även delats av influensern Parisa Amiri med en följarskara på 46 000 personer.

Även det nya internationella masterprogrammet Food City Design som startar under nästa år, där forskare från ETOUR ingår, har uppmärksammats i både P4 Jämtland och SVT.

– ETOURs synlighet i media visar på att den forskning som bedrivs hos oss är av stort intresse för samhället. Det är glädjande att vi lyckas nå ut brett, både i lokalmedia och nationellt, menar Robert Pettersson.

ETOURs forskning i Mittuniversitetets kanaler

ETOURs forskare har även varit framträdande i Mittuniversitetets egna populärvetenskapliga satsningar. När Almedalsveckan ställdes in, ställde universitetet om, och sände sex webbinarier med olika teman. Ett av de mest besökta var Robert Petterssons presentation ”I en roddbåt till Kina – så reser vi efter Corona” som handlade om tre olika scenarier kring hur vi reser efter pandemin.

I samband med höstens ForskarFredag sände Mittuniversitetet ytterligare elva webbinarier, där Kristin Godtman Klings presentation om tillgängliga naturmiljöer var det mest besökta. Peter Fredman, forskare vid ETOUR och programchef för Mistra Sport & Outdoors, medverkade också i det livesända panelsamtalet som satte punkt för årets ForskarFredag.

I Mittuniversitetets samarbete med Östersunds-posten lyftes under fyra temaveckor olika samhällsfrågor, däribland turismens framtid efter Corona. Intervjun med Dimitri Ioannides om Klövsjö som förebild inom hållbar turism var den mest lästa artikeln under hela veckan med drygt 3 600 läsningar. Robert Petterson medverkade även i en livesändning tillsammans med andra aktörer i turismbranschen.

– Vår närvaro i media blir ett sätt att positionera vår forskningsmiljö och sprida vår forskning. Dessutom märker man att ökad medial närvaro också leder till ökat antal förfrågningar om samarbete och samverkan, sammanfattar Robert Petterson.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-16