Kan forskning om mikroföretag ge en mer hållbar besöksnäring?

Ons 02 dec 2020 08:48

Hundspannsäventyr, björnsafari eller kajakturer – det är några av aktiviteterna som erbjuds av de mikroföretag som Jonathan Yachin har studerat närmare i sin avhandling. Han konstaterar att mikroföretagare i turismbranschen ofta utgår från det egna naturintresset när de bygger upp sin verksamhet.

Hundspann

Fredagen den 20 november disputerade Jonathan Yachin med sin avhandling i turismvetenskap, Behind the Scenes of Rural Tourism: A Study of entrepreneurship in micro-firms, där han granskar entreprenörskap och turism i landsbygd. Undersökningen som har genomförts med hjälp av djupintervjuer hos 31 mikroföretag i Dalarna med omnejd, har blottat uniciteten i affärsverksamheterna som han anser skiljer sig från entreprenörer i andra branscher av liknande storleksordning.

– Jag skulle säga att entreprenörskap inom turismnäringen på landsbygden är ett annorlunda sätt av entreprenörskap. I min undersökning tittade jag framför allt på hur ägarna som driver de väldigt små företagen, så kallade mikroföretag, lyckas och hur de kan skapa värde i den kontext och de förutsättningar som de har, som jag anser är väldigt unika jämfört med andra branscher, säger Jonathan Yachin.

I sin avhandling konstaterar han att företagarna bakom mikroföretagen ofta utgår från sitt eget naturintresse som ett sätt att försörja sig, där småskaligheten möjliggör kopplingen till natur och djurliv. Bland de olika mikroföretag som han undersökt återfinns björnsafari, Bed & Breakfast, kajakturer och hundspannsäventyr.

– Mikroföretag har max 2 miljoner euro i omsättning per år. Det betyder att det handlar om väldigt små företag. Storleken får också en avgörande betydelse utifrån vilka resurser de har till sitt förfogande. Det är även typiskt inom besöksnäringen, hur de tar beslut och vad som driver motivationen. Tillväxt är inte den största sporren. Att kunna driva ett företag handlar om att kunna leva på det sätt som de vill. Det är mer av ett livsstilentreprenörskap, menar Jonathan Yachin.

Han har förutom sina intervjuer även följt entreprenörerna på andra arenor för att få en djupare förståelse för deras sätt att bedriva sina mikroföretag.

– De flesta av företagarna har jag följt under flera år och jag har försökt att vara i kontinuerlig kontakt med dem. Jag har även träffat dem på kurser och i andra sammanhang, och följt dem i sociala medier. På det sättet har jag kunnat lära känna dem bättre. Det har varit viktigt för mig att försöka förstå olika aspekter utifrån företagsägarens perspektiv, hur de interagerar med sin närmiljö, sina kunder och sina nätverk, menar Joanthan Yachin.

Han har även förhoppningar om att forskningsrönen kan komma till nytta för både turismföretagen och landsbygden.

– Vi börjar få fler kontakter inom besöksnäringen, bland annat destinationsutvecklingsföretag och organisationer som uppskattar forskningen som bedrivs inom turism. Som forskare kan jag bidra med att undersöka ett fenomen inom en specifik kontext samt lyfta fram nya aspekter och perspektiv. Genom min forskning kan jag hjälpa entreprenören att ställa nya frågor och se på sitt företag på ett annat sätt, som jag hoppas kan bidra till en mer hållbar besöksnäring i landsbygden, avslutar Jonathan Yachin.

Ladda ner avhandlingen här

Jonathan Yachins disputation

Inspelning av Jonathan Yachins disputation

Se Jonathan Yachins disputation, inspelad den 20 november 2020


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-28