Ny förstudie om gränsöverskridande sportevenemang mellan Sverige och Norge

Mån 21 dec. 2020 13:25

Forskare vid ETOUR har nyligen beviljats medel för att genomföra en förstudie som ska stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet och Nord universitet. Forskarna vill även vidareutveckla och utvärdera hållbara lösningar för sportevenemang i gränslandet mellan Östersund och Trondheim.

Skidskyttepublik, Östersund
Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

– Det finns en stor potential i att vidareutveckla hållbara lösningar för evenemang på gränsen mellan Sverige och Norge. Vi bestämde därför att vi ville börja titta på de här frågorna för att se hur vi kan bidra, genom att samarbeta med forskare här i regionen. Vi hoppas att så småningom ansöka om ytterligare medel till ett större projekt kopplat till det här området, berättar Tatiana Chekalina, forskare vid ETOUR.

 

Tatiana Chekalinas forskning fokuserar huvudsakligen på effekterna av digitalisering inom reseupplevelser och på destinationers varumärken.

 

Arbetet med förstudien startar den första januari 2021 och pågår under hela nästa år, där forskare från både Mittuniversitetet och Nord universitet i Tröndelag, Norge medverkar i flera workshops.

– Projektgruppens medlemmar från de två universiteten kompletterar varandras kompetenser och vi har därmed möjlighet att dela med oss av kunskaper för att hitta nya lösningar och innovationer. I förstudien medverkar även forskare från forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, vilket kommer att medföra positiva synergieffekter i båda riktningar, menar Tatiana Chekalina.

Forskningsgruppen kommer att samverka med regionens olika aktörer med koppling till turism- och evenemangsbranschen, exempelvis lokala och regionala organisationer och myndigheter, transportföretag och innovationskontor som Peak Innovation.

– Förstudien, som involverar olika verksamheter i kommunerna Trondheim, Stjørdal, Meråker i Norge samt Åre och Östersund, ska medverka till att nyttja gränsområdet som en resurs för gemensamt lärande, kompetensutveckling, innovation och hållbara lösningar för turism, evenemang och transport, säger Tatiana Chekalina.

Förstudien finansieras med hjälp av 20 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt 10 800 euro i IR-medel från Norge med delfinansiering från respektive universitet till en total summa av 61 000 euro. Initiativet ska bland annat bidra till implementeringen av Sveriges övergripande mål för hållbar turism och växande besöksnäring.

– Den pågående pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och evenemangssektorn, och har inneburit både inställda arrangemang och en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Många hoppas på en snabb återhämtning, samtidigt som det krävs en förändring för att nå klimatmålen. Men det finns en stor möjlighet i att utveckla en hållbar näring för både klimat och entreprenörer. Det som krävs för att förverkliga den här möjligheten är samverkan, kunskap och innovation, avslutar Tatiana Chekalina.

 


Sidan uppdaterades 2020-12-21