Uppsatser blir vetenskapliga artiklar

Tor 27 feb 2020 15:55

Två uppsatser av före detta masterstudenter i turism, Aydan Mehtieva och Niek van Rooij, har bearbetats och nyligen publicerats som vetenskapliga artiklar. Det är bara några av flera exempel på samarbeten mellan studenter och handledare som genomförts vid ETOUR de senaste åren.

Personalbilder

De två studenterna har med hjälp av sina handledare byggt vidare på forskningen i sina masteruppsatser, vilket resulterat i vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga journaler.

Det finns många fördelar med att förädla studenternas forskningsbidrag. Dels når forskningen en bredare publik och dels får studenterna värdefull kunskap som de sedan kan nyttja vid jobbsökande eller om de väljer att gå vidare som doktorander.
 
Lusine Margaryan som handlett en av masterstudenterna menar att det finns en lång historia av gott samarbete mellan handledare och studenter vid ETOUR.

– Det finns studenter som producerar självständiga arbeten av hög kvalitet hos oss som kan omvandlas till vetenskapliga artiklar. Masterstudenterna uppmanas och uppmuntras därför att publicera sina arbeten, säger Lusine Margaryan.

Lusine Margaryan, programansvarig för turismutbildningarna vid Mittuniversitetet.
 
 
Vägen från en masteruppsats till en publicerad artikel kväver dock insatser från både handledare och student, då undersökningen ofta behöver omformas och komprimeras för att passa in i det nya formatet. Även kraven på data och analys betonas ytterligare i det vetenskapliga artikelformatet.
 
– Handledarna ser vikten av att publicera studentarbeten av hög standard och är därför beredda att bidra till att masterstudenter kan nå ut med sin forskning, menar Lusine Margaryan.
 
Även studenterna själva värdesätter potentialen i att få sina arbeten uppmärksammade på den vetenskapliga arenan. Lusine Margaryan nämner den tidigare masterstudenten Niek van der Rooij som genom hennes uppmuntran fick sin första artikel publicerad i den australiensiska journalen Rural Society.
 
– Studenter uppskattar möjligheten att få en artikel publicerad i en vetenskaplig journal. Det öppnar upp för nya möjligheter i deras kommande karriärer. Det är även viktigt att poängtera att om det finns bra data i en undersökning, är det värt att få den publicerad, avslutar Lusine Margaryan.
 
  
Läs artiklarna här:

Mehtiyeva, A. & Prince, S.(2020). Journeys of research, emotion and belonging: An exploratory analysis of the motivations and experience of ancestral tourists. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (e-publication ahead of print) 
 
van Rooij, N., & Margaryan, L. (2020). Integration of ‘Ideal Migrants’: Dutch lifestyle expat-preneurs in Swedish campgrounds. Rural Society, 28(3).


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-04