Workshop om inkluderande naturmiljöer

Tors 27 feb. 2020 15:43

ETOURs forskare medverkar på konferensen Tankesmedja för friluftsliv 2020 som går av stapeln den 28-29 april på Djurönäset i Stockholm.

Vandringsled med spång
Foto: Kristin Godtman Kling

Årets tema behandlar frågor kring ett rikt friluftsliv. Syftet med konferensen är att öka kunskapen, motivationen och förståelsen för ett rikt friluftsliv samt att nå de tio friluftspolitiska målen.
 
ETOURs forskare Rosemarie Ankre, Sandra Wall-Reinius och Kristin Godtman Kling organiserar tillsammans med Irene Westerlund från Myndigheten för Delaktighet en workshop som handlar om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer. Under passet arbetar deltagarna med att identifiera förbättringsområden som rör tillgänglighet till naturmiljöer för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Workshopen vänder sig till privata och offentliga aktörer som tillsammans kommer att diskutera erfarenheter av goda exempel inom tillgängliga naturmiljöer, aktiviteter och produkter samt samarbeten mellan företag, markägare, samhällsplanering och förvaltning. 
 
Medverkandet av ETOURs forskare på konferensen är en del av projekten Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter och Tillgänglighet och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun som finansieras inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun, samt av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).
 
Sista anmälningsdag till konferensen Tankesmedja för friluftsliv 2020 är den 30 mars.
 
Mer information och anmälan
 
Sidan uppdaterades 2020-02-27