Gästredaktör från ETOUR i internationell journal

Mån 02 mar 2020 08:52

Sandra Wall-Reinius har tillsammans med Jarkko Saarinen från University of Oulu varit verksam som redaktör för ett temanummer om enklavisk turism för den internationella vetenskapliga tidskriften Tourism Geographies.

Enklavisk turism

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och tydligt skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala ekonomin. Temanumret i den internationella vetenskapliga tidskriften Tourism Geographies, en så kallad ”special issue”, behandlar olika perspektiv på denna typ av turism som skapas uteslutande för turister och deras önskemål. I specialutgåvan som fått namnet ”Enclacves in tourism: producing and governing exclusive spaces for tourism” ingår åtta utvalda artiklar.


ETOUR-forskaren Sandra Wall-Reinius introducerar tillsammans med sin medredaktör Jarkko Saarinen fenomenet och dess påverkan på dagens turismindustri.


– Typiskt för turismenklaver är att de drivs av den globala ekonomin där externa krafter och aktörer driver utvecklingen. Det har också blivit prisvärt och populärt med bekväma all-inclusive resor och kryssningsresor. Artiklarna i temanumret handlar om hur vi ska förstå det här och hur den här formen av turism formar och förändrar platser. Intresset för turismenklaver har ökat i takt med analyser kring turismens hållbarhet, menar Sandra Wall-Reinius.


Flera av artiklarna i temanumret är författade av ETOUR-forskare. Förutom Sandra Wall-Reinius medverkar Dimitri Ioannides och Kristina Zampoukos i en artikel om den geografiska betydelsen i enklavisk turism, med fokus på skandinaviska researrangörer. Dessutom har ETOUR-forskarna Dimitri Ioannides och Michael Röslmaier tillsammans med Egbert van der Zee författat en artikel om Airbnbs påverkan på Lombokregionen i Utrecht, Nederländerna.


En av artiklarna i temanumret tar upp den aktuella frågan om vad som kan hända i en instängd miljö på ett kryssningsfartyg. De senaste veckornas mediarapporteringar om Coronaviruset aktualiseras genom artikeln ”Selling bubbles at sea: pleasurable enclosure or unwanted confinement?”


– Det finns ett fortsatt forskningsbehov kring flöden av arbetskraft, varor och kapital till och från turismenklaver, men även forskning som fokuserar på resursanvändning och miljöpåverkan. Ytterligare en intressant aspekt är hur lokalbefolkningens tillgång till mark och resurser påverkas när stränder och andra attraktiva områden privatiseras och planeras för turister, avslutar Sandra Wall-Reinius.

 

Läs temanumret

Här hittar du temanumret ”Enclaves in tourism: producing and governing exclusive spaces for tourism”. Du behöver vara prenumerant på tidskriften för att komma åt respektive artikel.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-02