Pandemier och inställda evenemang

Tor 12 mar 2020 12:34

Coronaviruset covid-19 sprider sig över Europa och världen. Bortom de medicinska effekterna, och de individer som verkligen drabbas hårdast, finns det andra områden som påverkas på kort och lång sikt. Inte minst inom turism och evenemang.

Eventpublik

– Pandemin drabbar tusentals individer genom oro och insjuknande och det är smärtsamt att följa. Bortom de medicinska effekterna, och de individer som verkligen drabbas hårdast, ser vi nu också att områden som turism och evenemang påverkas på kort och lång sikt, säger Robert Pettersson.

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer tills vidare inte får hållas. Förbudet träder i kraft idag den 12 mars och den som bryter mot beslutet riskerar böter eller till och med fängelse. Förbudet får omedelbara konsekvenser för både kultur- och idrottsevenemang.

Riksidrottsförbundet konstaterar att förbudet slår hårt mot landets idrottsföreningar vad gäller ekonomi och verksamhet och Svensk live som samlar arrangörer inom svensk livemusik adresserar frågan om kompensation för de ekonomiska avbräck som detta innebär för arrangörer.

Inställda evenemang är dock inget nytt och orsaker till inställda evenemang har belysts inom internationell evenemangsforskning. En av de mest omfattande studierna är gjord av professor Donald Getz och han ser fem huvudanledningar till inställda evenemang:

1.      Yttre faktorer – ex. väder, konkurrerande evenemang och sjukdomar/pandemier.

2.      Finansiella resurser – ex. utebliven sponsring, större kostnader än planerat.

3.      Organisationskultur – ex. bristande planering, kort framförhållning.

4.      Marknadsföring – bristande marknadsföring.

5.      Mänskliga resurser – ex. bristande kompetens, utbrända eldsjälar.

Det är med andra ord mycket som kan gå fel men det finns ljus i mörkret. För det första vet vi att evenemang och destinationer brukar återhämta sig ganska snabbt när det omedelbara hotet från exempelvis naturkatastrofer, terrorhot eller pandemier är över. För det andra kan vi konstatera att de pengar som läggs på turism och resande tenderar att ändå konsumeras och hitta vägar in i besöksnäringen. Avstår man en resa och ett evenemang är sannolikheten stor att pengarna istället används för exempelvis restaurangbesök eller andra aktiviteter.

– Samhällsstörningar som coronaviruset slår hårt mot samhällsfunktioner och enskilda individer. Med besöksnäringens och evenemangens många små och ideella aktörer får vi hoppas att denna pandemis följdverkningar blir begränsade även för den här gruppen. Evenemang har betydande ekonomiska effekter, men de många sociala effekterna är minst lika viktiga, vilket vi har kunnat se i vår egen forskning, säger Robert Pettersson.

Rapporten Socio-economic impacts of major sports events hittar du här: ETOUR rapport 2019:3

Läs mer


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-04-06