Forskare visar på möjligheten till hållbar turism

Tors 14 maj 2020 08:30

Turismbranschen är en av de hårdast drabbade branscherna i spåren av coronapandemin. Stora som små aktörer påverkas när flygtrafiken står stilla och landsgränser stängs. Samtidigt leder den extraordinära situationen till eftertanke där nya vägval kan leda till hållbart resande och grön turism.

Tom flygplats
Foto: Markus Spiske/Unsplash

ETOUR-forskaren Dimitri Ioannides har tillsammans med Szilvia Gyimóthy från Copenhagen Business School skrivit en ”commentary article” till tidskriften Tourism Geographies om turismbranschens framtid i coronapandemins kölvatten.  

 

Dimitri Ioannides, forskare vid ETOUR

 

Coronavirusets effekter som har drabbat den globala turismbranschen har enligt Dimitri Ioannides och hans medförfattare varit katastrofala, där platser som tidigare varit översvämmade med besökare numera ekar tomma. De ekonomiska konsekvenserna enbart bland de större internationella aktörerna beräknas uppgå till 400 billioner euro enligt artikelförfattarna.

Överexploateringen inom turismbranschen som pågått under många år, ofta subventionerad genom statliga ingripanden, har sedan tidigare drivit fram en ohållbar situation menar Dimitri Ioannides. Som exempel nämns de europeiska turismdestinationer som trots klagomål från lokalbefolkningen sökt nya marknader i Asien.

– Trots vår ökade kunskap kring turismbranschens negativa bieffekter verkar de flesta destinationer ha missat det akuta behovet av att styra utvecklingen mot hållbara affärsmodeller. Insatser för att reglera branschens ohållbara expansion har fått stå tillbaka för en fortsatt ekonomisk tillväxt, utan att ta de relaterade problem som uppstår i beaktande menar Dimitri Ioannides.

I artikeln framkommer att tidigare kriser som SARS under tidigt 2000-tal och tsunamin 2004 har visat att destinationer och internationella aktörer inom turism är flexibla och snabbt kan växla om för att leverera nya produkter till slutkunden. Men artikelförfattarna menar att med dagens situation, där landsgränser är stängda och nästan all flygtrafik är inställd, befinner sig världen i ett extraordinärt läge som öppnar upp för alternativa vägval. Dimitri Ioannides menar vidare att det nu finns en möjlighet att omstrukturera turismbranchen för att skapa en hållbar modell för framtida generationer.

– Även om det är troligt att vi återgår till en situation liknande den vi hade innan coronaviruset, förutsatt att ett vaccin tas fram, måste vi även ta tillvara på de tillfällen som ges nu när stora delar av samhället har pausats. Vi kan utifrån den unika situation som uppstått omvärdera hur resande och turism kan utformas i framtiden. Det här är kanske vår enda möjlighet att hitta och implementera hållbara och innovativa lösningar. Det skulle vara synd om vi inte tog den chansen säger Dimitri Ioannides.

Dimitri Ioannides och Szilvia Gyimóthy diskuterar i sin artikel de möjligheter som öppnar upp sig i kölvattnet av den kris som vi nu befinner oss i, där den fria mobilitet som många har tagit för given de senaste åren i princip har upphört, med stora konsekvenser för både individer och aktörer som är beroende av den globala marknaden. Artikelförfattarna resonerar även kring möjligheterna för aktörer inom turismbranschen att utveckla sina erbjudanden istället för att återgå till utgångsläget innan coronapandemin svepte över världen.

– Det här kan vara en möjlighet för turismentreprenörer att skifta fokus från internationella besökare till lokala marknader, speciellt om människor i närtid är nervösa över att resa längre sträckor med flyg. Vi kommer kanske att få se ett regionalt resmönster mellan grannländer, till exempel mellan de nordiska länderna, snarare än långdistansresor. Företag har en möjlighet att tänka om kring sina utbud för att tillgodose den här typen av resor menar Dimitri Ioannides.

Dimitri Ioannides och Szilvia Gyimóthy reflekterar i sin artikel över hur turismbranschen behöver förändras i grundvalarna. De framhåller att de nyliberala mekanismer och affärsmodeller som tidigare dikterat branschens tillväxt behöver stå tillbaka. Istället presenteras nu en unik möjlighet att omstrukturera turismbranchen till en grönare och mer balanserad turism menar de.

– Under rådande nyliberala system kommer det alltid finnas incitament att återgå till en snabb ekonomiskt tillväxt. Som vi vet har systemet många brister, exempelvis orättvisa inkomstklyftor vilket i sin tur leder till diskriminering. Vi befinner oss nu i en unik sits där vi kan skifta fokus, men om vi inte agerar och snabbt tar fram alternativa planer för ett trasigt system är jag rädd att vi kommer att återgå till ”business as usual”. Det bådar inte gott utifrån ett hållbarhetsperspektiv avslutar Dimitri Ioannides.

Läs Dimitri Ioannides och Szilvia Gyimóthys ”commentary article” här


Sidan uppdaterades 2020-05-14