Årets turismföretagare vann studie från ETOUR

Ons 03 juni 2020 09:41

Familjeföretaget Wikners i Persåsen blev 2019 utsedda till ”Årets turismföretagare” under Guldgalan i Östersund. Ett av priserna som ingick i utmärkelsen var en forskningsinsats från ETOUR vid Mittuniversitetet.

Guldgalan 2019
Wikners i Persåsen, 2019 års vinnare av ”Årets turismföretagare”. Bild: Göran Strand.

Priset innebar denna gång att två studenter vid Mittuniversitets turismprogram har använt sig av Wikners i Persåsen som utgångspunkt för en studie om anläggningar som bedriver sin verksamhet utanför de etablerade destinationerna.

Mattias Wikner, vd för Wikners i Persåsen, som är väldigt glad över utmärkelsen menar att det är svårt för mindre aktörer utanför de större destinationerna i Jämtland att kunna synliggöra sina erbjudanden.

– Vi känner att vi har haft bra hjälp av priset från ETOUR som kan lyfta och undersöka många av de utmaningar som vi står inför, alltifrån att tydliggöra Jämtlands turismutbud som en helhet till att som en mindre aktör veta hur man bäst ska bedriva sin gästkommunikation och då även nå ut i digitala kanaler, säger Mattias Wikner.

Studenterna Frida Andersson och Johanna Walter som har genomfört studien under vårterminen har funnit att begreppet ”destination” som är centralt inom svensk besöksnäring används på anmärkningsvärt många olika sätt. De menar vidare att det finns många utmaningar för de som bedriver sin verksamhet utanför de etablerade destinationerna, bland annat när det kommer till marknadsföring, kommunalt stöd och möjligheten till att ansöka om stödpengar.

– Även de små aktörerna spelar en viktig roll för besöksnäringen där alla behövs. För att behålla det småskaliga och lokala inom besöksnäringen i hela regionen anser vi att denna problematik bör tas i beaktande för framtida utveckling och attraktionskraft, säger Frida Andersson och Johanna Walter.

Frida Andersson och Johanna Walter, studenter vid Mittuniversitetet.

 

Mattias Wikner välkomnar studien. Det finns en enorm potential i besöksnäringen, speciellt i en region som Jämtland menar han och bekräftar att Jämtland som helhet är viktigt.

– Vi mister en viss status och tyngd när vi inte är samlade, trots att vi bara är ett litet företag tillför vi något till regionen. Wikners i Persåsen kan vara en del av reseanledningarna till Jämtland, avslutar Mattias Wikner.

Guldgalan har nyligen öppnat upp för nomineringar inför 2020 år gala. Förutsatt att coronapandemin inte stoppar tillställningen kommer den gå av stapeln den 7 november. Nominera till Guldgalan här.

 

 


Sidan uppdaterades 2020-06-03