Fre 15 okt 2021 13:36

Forskaren Kristina Zampoukos har under flera år studerat hotell- och restaurangbranschen och de arbetsvillkor som finns där. Frågor som den senaste tiden fått uppmärksamhet,

Kristina Zampoukos

Kristina Zampoukos är forskare och verksam vid ETOUR. Hennes forskningsfält finns i gränslandet mellan feministisk geografi och arbetsgeografi, och kretsar i huvudsak kring frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. 

Föreläsningen "’French maid’ eller en hunkig machoman" genomfördes den 4 oktober med Folkuniversitetet i Jämtland som arrangör. Bakgrunden till föreläsningen utgörs främst av en artikel som publicerades tidigare i år där hon bland annat närgranskat ett antal annonskampanjer och rekryteringspraktiker som företag inom hotell- och restaurang själva stod bakom.
— Främst belyser jag hur de anställdas kroppar framställs som sexuellt och estetiskt begärliga, samt hur de väljs ut och formas för att passa företagens varumärkesstrategier, säger Kristina Zampoukos.

Frågor som diskuterades under föreläsningen var bland annat vilka konsekvenser den här typen av bilder, föreställningar och praktiker innebär för dem som arbetar i branschen.
— Vart går egentligen gränsen för vad man som arbetsgivare kan kräva av sin personal och ska man som anställd behöva acceptera att hela ens person – både kropp och själ – används för att generera vinst åt företaget? Det är mycket att ta ställning och förhålla sig till när det gäller det här, säger Kristina Zampoukos.
Se föreläsningen i efterhand här:


Under webbinariet "En god arbetsmiljö för framtiden" som genomfördes 8 oktober med Arbetsdepartementet och Afa Försäkring som arrangörer, deltog Kristina Zampoukos i ett panelsamtal på temat: “ Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet”.
— I min forskning har jag också sett tecken på hur det ökade våldet i samhället också verkar ”flytta in” på hotell- och restaurangarbetsplatsen och blir en del av arbetsmiljön. Jag tänker särskilt på kriminella nätverk som flyttar in delar av sina verksamheter som droghandel och trafficking på hotellen, något som upplevs som hotfullt av personalen, säger Kristina Zampoukos.

Ännu en spaning hon gör är hur internationella konflikter tar ökad plats i exempelvis restaurangarbetsmiljön och som ibland resulterar i både hot och fysiskt handgemäng. I  intervjuer pekar bland annat ordningsvakter och nattreceptionister på de problem i form av hot och våld som de möter på sina respektive arbetsplatser.
— De berättar hur hot och våld har blivit normaliserat och är en del av arbetsvardagen, där också hoten kan spilla över på privatlivet. Plötsligt kanske ”jobbet” står utanför dörren till hemmet, eller utanför barnens skola, säger Kristina Zampoukos.

Sammantaget menar hon att detta väcker frågor kring gränsdragningen mellan konflikter, hot och våld ”ute” i samhället och ”inne” på arbetsplatsen, liksom mellan arbete och privatliv, och vilka strategier man som anställd utvecklar för att hantera dylika situationer.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-01-18