Expertgrupp besöker ETOUR under forskningsutvärderingens platsbesök

Fre 01 okt 2021 11:23

Ungefär var åttonde år görs en större utvärdering av forskning vid Mittuniversitetet. I årets vända utvärderas ETOUR tillsammans med närliggande verksamheter i form av ämnet Turismvetenskap och forskarutbildning i turism.

ETOUR vid besök under ARC21
ETOURs verksamhetsledare tillsammans med utvärderingspanelen. Från vänster Robert Pettersson ETOUR, Henrik Scander, Örebro Universitet, Thomas Blom, Karlstad Universitet, Carina Ren, Aalborg University, Reidar Mykletun, University of Stavanger, Lisa Hörnsten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Rami Khalil Isaac, Breda University.

De senaste månaderna har det jobbats fram underlag i form av  en självvärdering och ett antal tabeller som speglar verksamheten vid ETOUR. Under en hel vecka har nu en internationell panel varit på platsbesök och diskuterat underlag och verksamhet.

Panelen bestående av forskare och arbetsgivarrepresentanter från Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna har visat på stort intresse för vad som sker på ETOUR och gett mycket bra feedback. Det har konstaterats att ETOUR är ett högpresterande och ”trevligt” forskningscenter. ETOUR konstateras vara en växande internationell forskningsmiljö med hög regional närvaro, helt i linje med lärosätets vision.

Bedömargruppen har nu ungefär en månad på sig att sammanställa en rapport av sina intryck. Innan årsskiftet har ETOUR ett mer detaljerat underlag med rekommendationer för framtiden att se fram emot.  


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-01